9 تا از بهترین گرامر های آیلتس 7 (توضیحات+جزوه)

5/5 - (1 امتیاز)
9 تا از بهترین گرامر های آیلتس

9 تا از بهترین گرامر های آیلتس 7

آیا قصد شرکت در آزمون آیلتس را دارید؟ اگر چنین است، باید مطمئن شوید که با قواعد گرامری آشنا هستید. در این مقاله، 9 مورد از مهم ترین قوانین گرامری را که باید بدانید برای آیلتس، آماده کرده ایم.

گرامر چیست؟(IELTS Grammar)

گرامر استفاده درست جملات زبان انگلیسی توسط گرامر انجام میشود به عبارت دیگر گرامر آیلتس با استفاده از لغات ها باعث میشود جملات را به درستی و معنادار استفاده کرده و همچنین با توجه به سطح گرامر هایی که استفاده میکنید سطح نمره شما هم افزایش پیدا میکند

دلایل یادگیری مهم ترین گرامر های آیلتس!

دلایل یادگیری گرامر زبان انگلیسی
دلایل یادگیری گرامر زبان انگلیسی

1.استفاده قانون درست زبان انگلیسی 

2.افزایش نمره در آیلتس grammatical range در بخش speaking and writing 

3. انسجام درست بین جملات و پرهیز از فارسی فکر کردن

4. هوشیار بودن در بکارگیری گرامر های مختلف در جملات های مورد نظر خود

5. توسعه مهارت زبان انگلیسی است تا مانند یک زبان مادری مخصوصا در رایتینگ آیلتس (در مورد رایتینگ آیلتس بدانید)

6. کمک به ایده پردازی در رایتینگ آیلتس تسک 2(آموزش ایده پردازی رایتینگ آیلتس)

پیشنهاد ویژه

دوره فشرده 50 جلسه آیلتس 7 مشاهده کنید

استاد آیلتس مسعود شریفی 09120472807
انتخاب درست باعث ایجاد مسیر درست به هدف میشود. مشاوره با من 09120472807

9 تا از مهم ترین قوانین و گرامر های ضروری آیلتس 

آزمون IELTS یک آزمون بین المللی جامع است که تمامی مهارت های زبان شما سنجیده میشود. بنابراین ضروری است که با یادگیری قوانین درست زبان انگلیسی بتوانید به درستی صحبت کنید و یا بنویسید.

نکته مهم این است برای یادگیری این گرامر ها ممکن با گوگل کردن به توضیحات آنها برسید ولی دقت کنید که نحوه استفاده آنها در کجای speaking و در کدام بخش writing مهم است که باعث نتیجه شما در آزمون میشود که بهتر از زیر نظر یک استاد اسن کار را انجام دهید. (در مورد بهترین استاد های آیلتس بدانید)

استاد آیلتس مسعود شریفی
استاد آیلتس مسعود شریفی

لیست 9 تا از بهترین و حرفه ای ترین گرامر های آیلتس 

1. Subject-verb agreement (تطابق فعل و فاعل)

2. Adjectives usability and orders (نحوه استفاده صفات و ترتیب آنها)

3. relative clauses (ضمایر موصولی)

4. tenses (زمان ها)

5. conditionals (شرطی ها)

6. passive voice (مجهول)

7. cleft sentences (شکافی)

8. redundant relative clauses (حذف ضمایر موصولی)

9. Inversion (معکوس)

و از همه مهم تر که برای رایتینگ است Nominalization 

و و دانستن جملات Compound sentence and complex sentence

و و و بهترین روش ساختار نویسی parallel structure

12 تا گرامر شد ک!😜 هدیه من به شما است. فقط همانطور که بهتون گفتم دانستن این گرامر ها کافی نیست باید بتونید چطور استفاده کنید در کجا استفاده کنید و … . برای مشاوره میتوانید با استاد شریفی مشورت بگیرید

1. توضیحات و مثال گرامر (subject-verb agreement)

گرامر آیلتس و زبان انگلیسی subject-verb agreement
گرامر آیلتس subject-verb agreement

اصل اساسی: فاعل های مفرد افعال مفرد لازم دارند؛ فاعل های جمع افعال جمع لازم دارند.

Five rules about subject-verb agreement

Singular subjects joined by the word and are generally plural

Both the Art teacher and the students (They) enjoy a student-centered approach

 Indefinite pronouns (someone, anyone, no one, anybody, somebody, nobody, one, either, neither) usually take a singular verb

No one likes to fail at university

 Nouns used with a quantifier (some, any, all, most) can be singular or plural. This depends on whether the noun is countable or uncountable

Some of the policies (They) were rejected whilst others were approved. (policies = plural countable noun)

Some of the research (It) was conducted at the University of Melbourne. (research = uncountable noun)

 After a subject joined by either … or, neither … nor, or not only … but also, the verb agrees with the subject nearest to it

Neither the lecturer nor the students want to reschedule the class. (want agrees with students)

 There is and there are agree with the noun that follows

There is flexibility in this kind of management structure

There are many advantages to this kind of management structure

2. توضیحات و مثال گرامر (adjective orders)

گرامر آیلتس و زبان انگلیسی adjective orders
گرامر آیلتس adjective orders

ترتیب صفات در زبان انگلیسی به ترتیب به شکل ذیل میباشد:

Quantity or number
Quality or opinion
Size
Age
Shape
Color
Proper adjective (often nationality, other place of origin, or material)
Purpose or qualifier

For Example

My sister has a big beautiful tan and white bulldog. [size – quality – color – color]

A wonderful old Italian clock. [opinion – age – origin]

I love that really big old green antique car that always parked at the end of the street

My sister adopted a beautiful big white bulldog

3. توضیحات و مثال گرامر (Relative Clause)

گرامر های آیلتس و زبان انگلیسی Relative clause
گرامر آیلتس Relative clause

یکی از پرکاربردترین گرامرهای زبان انگلیسی، گرامر Relative Clauses یا همان گرامر جمله موصولی است که باید آن را به همراه گرامر ضمایر موصولی یا relative pronouns و انواع آن یاد بگیرید.

کاربرد این‌ جمله‌ها وقتی است که بخواهیم اطلاعات مهم یا اضافی درباره چیز یا شخصی به مخاطب بدهیم، و یا دو جمله مرتبط را به هم وصل کنیم. با توجه به اسمی که عبارات موصولی آن را توصیف می‌کند باید ضمیر موصولی درست انتخاب شود.

The book that she read was important for her literature review
The participants who were interviewed volunteered to be part of the study 
Walden University, which is entirely online, has main administrative offices in Baltimore and Minneapolis

4. توضیحات و مثال گرامر (Tenses)

گرامر های آیلتس و زبان انگلیسی Tenses
گرامر آیلتس و زبان انگلیسی Tenses

یادگیری تمام زمان‌ها در زبان انگلیسی کمی وقت‌گیر و چالش برانگیز است. اهمیت استفاده درست از زمان‌ها و بهترین روش یادگیری زمان‌ها در انگلیسی در آزمون‌های مهم مثل تافل و آزمون آیتلس چند برابر می‌شود. بطور کلی در زبان انگلیسی، زمان‌ها به 3 دسته اصلی تقسیم می‌شوند 1.حال 2.گذشته 3.آینده

Present Simple – I do, I do do
Present Continuous – I am doing
Present Perfect – I have done
Present Perfect Continuous – I have been doing
Past Simple – I did, I did do
Past Continuous – I was doing
Past Perfect – I had done
Past Perfect Continuous – I had been doing
Future Simple – I will do
Future Continuous – I will be doing
Future Perfect – I will have done
Future Perfect Continuous  – I will have been doing

برای یادگیری کامل و صفر تا صد زمان ها به این صفحه مراجعه کنید. 

5. توضیحات و مثال گرامر (Conditionals)

گرامر های آیلتس و زبان انگلیسی Conditionals
گرامر آیلتس و زبان انگلیسی Conditionals

در زبان انگلیسی راه‌های مختلفی برای ساخت جملات شرطی(Conditional Sentences) وجود دارد. از میان ساختارهای ممکن، چهار ساختار رایج به شرطی‌های نوع اول، صفر، دوم و سوم معروفند که در این مقاله از مقالات آموزش بهترین گرامر های آیلتس به بررسی آنها می‌پردازیم.

The Zero Conditional – (if + present simple, … present simple)
If you heat water to 100 degrees, it boils

The First Conditional – (if + present simple, … will + infinitive)
If it rains tomorrow, we’ll go to the cinema

The Second Conditional – (if + past simple, … would + infinitive)
If I had a lot of money, I would travel around the world

The Third Conditional – (if + past perfect, … would + have + past participle)
If I had gone to bed early, I would have caught the train

6. توضیحات و مثال گرامر (passive and active voice)

گرامر آیلتس و زبان انگلیسی passive and active voice
گرامر آیلتس passive and active voice

یکی از مهم ترین گرامر ها که از نون شب واجب است برای داوطلبین آیلتس افعال مجهول است. ساختار افعال مجهول به شکل فعل be به علاوه‌ شکل سوم فعل می‌باشد، برای درک بهتر به جدول زیر نگاه کنید:

Object + be + past participle

This book was directed by James Cameron

 present simple  am is are + p.p

One or two new types of insect are found in Britain each year

present continuous / am is are + being + p.p

That computer isn’t being used any more

  past simple  / was were + p.p

The story was reported in yesterday’s paper

 past continuous  / was were + being +p.p

They were being watched carefully

present perfect simple  / have has+ been+ p.p

the building has been destroyed

خب بریم تمرین ادغام گرامر ها باهم!!

The economy was heavily impacted by the implementation of austerity measures, which, if maintained, could eventually led to a positive turnaround

Although there are a lot of well-planned countries, i do like to immigrate to well-known country like America in order to continue my education. because Not only is it vibrant but also it has a modern amenities

7. توضیحات و مثال گرامر (Cleft sentence)

گرامر آیلتس و زبان انگلیسی Cleft sentence
گرامر آیلتس Cleft sentence

جملات Cleft sentence جملات پیچیده ای هستند که می توانیم با یک جمله ساده بیان کنیم اما آنها برای تأکید بر یک قسمت از یک موضوع استفاده می شوند.به مثال های ذیل توجه کنید:

not cleft – John wanted to go to the gym
cleft       – It was John who wanted to go to the gym

What + Subject + Verb + to

what I like to is playing puzzle
What I despise to is listening music

What + verb + object

what really gets me angry is
what really cheers me up

What + subject + do + is + to

what we did in the IELTS class was to practice
He wants to be a millionaire to help poor children
If he wants to be a millionaire, it’s because he wants to help poor children

اشتباهات رایج در استفاده گرامر های آیلتس

1. به شدت به فارسی فکر میکنید !!! اگر قصد دارید مانند زبان مادری رایتینگ بنویسید به شما پیشنهاد میکنم همین الان ازخواندن آیلتس صرفه نظر کنید. مهارت نوشتن یک زبان ادبیاتی است باید اصول آن را یاد بگیرید

2. برای اینکه بتوانید درست بنویسید از گرامر های آیلتس توسط یک متخصص کمک بگیرید دلیل ان هم این است مهارت اسفاده گرامر های آیلتس در نمره بالای 7 فقط به استفاده آن بستگی ندارد به اصول آن و نحوه استفاده آن در جمله و مکان استفاده در پاراگراف بستگی دارد.

3. بعضی از گرامر ها برای رایتینگ و بعضی برای رایتینگ است برای مثال استفاده گرامر Nominalization در اسپیکینگ مانند کتابی صحبت کردن با دوستانتان است. پس مراقب استفاده انها باشید و با یک متخصص مشورت کنید. 

پیشنهاد ویژه

دنبال یادگیری Reading آیلتس هستید این مقاله را بخوانید

سوالات پرتکرار کاربران آیلتس در مورد گرامر های آیلتس

1. چرا باید از گرامر استفاده  کنیم؟ 

استفاده از گرامر درست و کاربردی، کلید خوب صحبت کردن و درست نوشتن به زبان انگلیسی است. هرچقدر بهتر ساختارها و گرامرهای کاربردی را بشناسید کمتر درچار مشکل می‌شوید و انگلیسی قوی‌تر و صحیح‌تری را خواهید داشت.

2. بهترین گرامر رایتینگ آیلتس چی است؟

همانطور که در این مقاله توضیح داده شد بهترین گرامر ها برای رایتینگ Nominalization و برای اسپیکینگ cleft  است

3. گرامر چقدر در رایتینگ مهم است؟

90 درصد مهم است. اره 90 درصد شما با استفاده خالی لغت مانند یک ماشینی میماند که بدون فرمون است

4. آیا گرامر های رایتینگ برای اسپیکینگ هم استفاده میشود؟

بعضی از انها بله . مانند مجهول – cleft – relative  این گرامر ها در هر صورت استفاده میشوند

 

سخن آخر
در این مقاله تلاش نمودیم که شرح مفصلی از مهم ترین و پرکاربردترین گرامر های آیلتس و نقش آن‌ها در جملات و متن‌های انگلیسی در آیلتس ارائه دهیم. شما هم اگر گرامر پرکاربرد دیگری در زبان انگلیسی می‌شناسید، خوشحال می‌شویم با ما و مخاطبان آموزشگاه آرشا آرسس به اشتراک بگذارید.

در مورد نویسنده این مقاله بدانید
اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید