Rate this page

اخبار آیلتس

آیا آیلتس در ایران برگزار میشود؟

بله. آزمون آیلتس هم بصورت کامپیوتری و هم بصورت paper در ایران برگزار میشود . البته این قضیه در ماه های اخیر صدق نمیکرد اما از امروز یعنی 1401/07/20 آزمون آیلتس بصورت رسمی در موسسات برگزاری آزمون برگزار میشود.

1402/07/20
آخرین تغییرات برگزاری آیلتس

ساختار آزمون آیلتس ساختار آزمون آیلتس شامل چهار بخش است: Listening شنیداری - Reading خواندن - Writing نوشتن و هیچ تغییری در نوع و نحوه برگزاری بخش های مختلف آیلتس در روز های اخیر رخ نداده است

1402/04/18